top of page

DOMÁCÍ PÉČE

Domácí péče je poskytována všem věkovým, indikačním i diagnostickým skupinám pacientů, je určena zejména seniorům, stejně tak lidem v produktivním věku i dětem. Domácí péče je poskytována erudovanými všeobecnými sestrami ve vlastním sociálním prostředí klienta, dostupnost péče je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

 

Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí zdravotní péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, ale přitom stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 

 

O této indikaci rozhoduje lékař. 

Domácí péče úvodní obrázek, pacientka provádí rehabilitaci se zdravotní sestrou

JAK TO FUNGUJE

CO NABÍZÍME

foto_web.jpg

JAK NAVÁZAT SPOLUPRÁCI

A

JSEM PACIENT

1) Kontaktujte nás a sdělte nám osobní údaje pacienta a ošetřujícího lékaře. Lékař pacienta (praktický lékař, ošetřeující lékař v nemocnici, lékař specialista) indikuje domácí péči. ​ 2) Domluvíme se s lékařem na indikaci domácí péče a vyřídíme s ním potřebnou administrativu. Úhradu si následně zajistíme se zdravotní pojišťovnou. 3) Bude vás kontaktovat naše Vrchní sestra, vše podrobně vysvětlí a naplánuje první návštěvu pacienta. Péče je indikována nejdéle na dobu 3 měsíců s možností prodloužení.

B

JSEM LÉKAŘ

1) Kontaktujte nás, sdělte nám osobní údaje pacienta a požadavky na prováděnou péči. Indikovat domácí péči ošetřujícím lékařem v nemocnici, lékařem specialistou, lze jednorázově max. na dobu 14 dnů, praktickým lékařem max. na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. ​ 2) Připravíme vešekerou potřebnou administrativu, kterou zašleme a společně si schválíme. ​ 3) Zajistíme pacientovi domácí péči v požadovaném rozsahu. V průběhu péče lékaře informujeme o stavu pacienta i výsledcích prováděné péče. V případě potřeby prodloužení péče lékaře opět kontaktujeme.

C

NEMÁM POJIŠTĚNÍ

Ceník služeb

Klient si může hradit služby za přímou úhradu, dle individuální dohody.

INFORMACE PRO INDIKUJÍCÍ LÉKAŘE 

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu. V týmu máme nelékařský personál  v oboru: všeobecná sestra, dětská sestra, fyzioterapeut. Jako doplňkovou službu nabízíme pro naše klienty půjčovnu a výdejnu kompenzačních pomůcek. Spolupracujeme s odborníky na hojení ran, domácí dialýzy, stomické sestry, kde veškerý náš zdravotní personál pravidelně školíme. 

Výkony
Čas
Popis výkonu
06318
15 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV.
06317
60 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III.
06315
45 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II.
06313
30 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I.
06311
60 min.
Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče.
CO JE DOMÁCÍ PÉČE
O NÁS

NAŠE SLUŽBY

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je praktický lékař daného pacienta, nebo ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace. Hlavní výhodou domácí péče je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, zajištění kvalifikované následné péče a fakt, že tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Jsme tu pro vás již od roku 1994. Individuální přístup založený na budování a udržování dlouhodobých korektních vztahů s partnery a lékaři je pro nás prioritou. Zabezpečujeme komplexní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Obsah péče je vymezen individuálními potřebami každého pacienta v péči o somatické i duševní zdraví a za podpory jeho sebeobsluhy a sebepéče tak, aby se mohl co nejdříve vrátit do bežného života.

Snažíme se o co nejkomplexnější služby, které neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

K poskytování zdravotních služeb již delší dobu nabízíme možnost půjčovny, výdejny a prodeji kompenzačních pomůcek.

 

NOVĚ od 1.4.2023 nabízíme ambulantní fyzioterapii, vybavenou špičkovými přístroji, značky BTL. Rezervace budou spuštěny od 1.3.2023

Více o nás

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte zájem o naše zdravotní služby? Kontaktujte nás.

 • Jaké jsou výhody domácí péče?
  Domácí prostředí prospívá psychice klienta a díky ní má příznivý vliv na proces uzdravování. Domácí péče může zkrátit pobyt pacienta na lůžku a snižuje tak dobu hospitalizace. Poskytujeme komplexní péči, která zahrnuje činnosti léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační, psychoterapeutické atd. Díky multidisciplinárnímu týmu jsou zajištěny služby více odborníků. Je poskytována dle individuálních potřeb klienta a může být dle zdravotního stavu i dlouhodobá. Zahrnuje také podporu zdraví a služby primární, sekundární a terciální prevence. Pobyt ve vlastním prostředí navíc přispívá k zachování soběstačnosti klienta a podporuje aktivitu rodinných příslušníků při pomoci. K výhodám ze strany pacienta patří především jeho psychická pohoda, neomezený kontakt s rodinou a zapojení rodiny do léčby a péče. Domácí péče eliminuje vznik nozokomiálních nákaz a iatropatogenních poškození. V případě jednorázových návštěv, například z důvodu odběru biologického materiálu v domácím prostředí, nebo aplikace léčebné látky, je nemocný ušetřen pro něj mnohdy náročné a vyčerpávající cesty do zdravotnického zařízení.
 • Jak se stát klientem?
  Pokud je domácí zdravotní péče indikována lékařem, zdravotní pojišťovna tuto službu plně hradí. Lékař předepisuje domácí zdravotní péči na dobu v délce: Indikace praktickým lékařem je na maximální dobu 3 měsíců. Praktický lékař však může tuto indikaci opakovaně prodloužit. (Pokud klient potřebuje zdravotní péči a praktický lékař péči indikuje, může být domácí péče poskytována neomezeně). Ošetřující lékař klienta v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení může indikovat domácí péči při propuštění, avšak maximálně po dobu 14-ti kalendářních dní. O následujícím prodloužení opět rozhoduje praktický lékař. Lékař z odborné ambulance (specialista) může nově od 1.1.2022 indikovat domácí zdravotní péči, a to jednorázově po dobu maximálně 14-ti kalendářních dní. Opět platí, možnost prodloužení domácí zdravotní péče prostřednictvím praktického lékaře. Pokud lékař zdravotní službu nepředepíše nebo předepsaná frekvence péče neodpovídá vašim představám, může si klient hradit služby za přímou úhradu. Ceník vychází z vyhlášky č. 134/1998, Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, určující seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Co je domácí péče?
  Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova, nebo pečovatelském domě pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je zejména praktický lékař. Hlavní výhodou je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí se zajištěním kvalifikované následné péče.
 • Jaké jsou běžné zdravotní výkony v domácí péči?
  Základní zdravotní výkony: Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin Péče o drény, cévky, stomie Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulín, transdermální náplasti) Podání infuzní léčby, parenterální či enterální terapie Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány / defektu Psychická podpora, edukační pohovor Kontrola příjmu stravy a tekutin Promazání kůže, končetin, polohování imobilních pacientů, prevence proleženin Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzačními pomůckami a nácvik soběstačnosti Péče o pacienty s centrálními žilními vstupy, PORT, na nutriční podpoře Podání enterální, parenterální výživy Péče o pacienty v terminálním stádiu Další zdravotní úkony dle ordinace lékaře
 • Kdo má na domácí péči nárok?
  Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
 • Kdo péči hradí?
  Zdravotní péče je plně hrazena vaší zdravotní pojišťovnou. Spolupracujeme se všemi ZP v ČR.
 • K čemu se vysokovýkonový laser indikuje?
  Terapie vysokovýkoným laserem je vhodná pro svůj biostimulační efekt i k estetickému ošetření (popáleniny, jizvy, onychomykózy, herpesy, ekzémy, akné). Laser má biostimulační, analgetické a protizánětlivé účinky. Metoda je zcela bezbolestná, bezpečná, nemůže poškodit žádnou tkáň. bolesti pohybového aparátu funkční poruchy páteře ovlivnění spoušťových bodů (TrP) ostruhy kosti patní (calcar calcanei) tenisový loket bolesti ramenního kloubu syndrom karpálního tunelu (a ostatní úžinové syndromy) chronický zánět dutin pískání v uších (tinnitus) poúrazové stavy bércové vředy a jiné kožní defekty artritida, artróza a revmatismus některé zánětlivé stavy v subakutním stádiu
 • Nejčastější indikace léčby rázovou vlnou
  funkční problémy páteře (recidivující bolesti v bedrech, lumboischiadický syndrom, pseudoradikulární syndrom, bolestivé stavy páteře a pánve po zlomeninách kostrče) poruchy funkce pánevního dna, bolestivá menstruace, bolesti kyčelních kloubů z příčiny dysfunkce pánevního dna chronické bolesti kotníků, kolen, kyčlí, ramen, loktů, stavy po podvrtnutí kolene entezopatie přetížení vazů - tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno burzitidy zánět burz v oblasti kloubů, případně se vznikem kalcifikací v kloubu artróza kloubů po traumatické stavy, špatně se hojící zlomeniny, nekrózy, počínající paklouby kostí, záněty kostí po komplikované fraktuře syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno kostní výrůstky, patní ostruha, ostruha na loktech, vbočený palec (Hallux valgus) zánět Achillovy šlachy, šlachy dlouhé hlavy bicepsu nehojící se rány, jako bércové vředy, dekubity, popáleniny léčba erekce Rázové vlny mají své využití i v estetické medicíně. Podporují v tkáních i tvorbu kolagenu, lze je s úspěchem použít na jizvy i strie. Pomohou zbavit i přebytečného tuku a zmírnit také projevy celulitidy.
 • Jaké procedury hradí pojišťovna v rámci rehabilitace?
  Základní podmínkou pro úhradu ambulantní fyzioterapeutické péče je, že ji pacientovi předepíše jeho ošetřující lékař na příslušný poukaz na vyšetření/ošetření (je označen 06/FT). Rehabilitaci jsou oprávněni předepsat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Při uplatnění poukazu je třeba dát pozor na to, že tento poukaz platí jen 7 dní. Na základě indikace ošetřujícího lékaře pak zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti. Při přijetí dokladu 06/FT by měli zkontrolovat, zda nejsou požadovány nehrazené úkony a také zda je na dokladu dostatečně specifikovaná požadovaná péče. Například při indikaci reflexních technik musí být uveden název a také to, jaké oblasti či svalové skupiny mají být léčeny, současně musí být uvedena délka procedury a jejich celkový počet. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný doklad 06/FT, hrozí, že poskytnutá péče nebude uhrazena. Na rehabilitaci ale nejsou oprávněni procedury sami „zredukovat“ – doklad je třeba lékaři vrátit k upřesnění. Změnit poukaz na vyšetření/ošetření totiž může pouze indikující lékař. Hrazené jsou např. reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (využívá se i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy apod.), dále je hrazena elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk a další výkony v souladu s platným seznamem zdravotních výkonů. Hrazeno je také kineziologické vyšetření, ovšem komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001 s dobou trvání 45 minut) lze vykázat pouze 1x, při zahájení kinezioterapie; kontrolní kineziologické vyšetření pak může být uhrazeno max. 4x v jednom čtvrtletí.
 • Kdo může indikovat aplikaci rázové vlny?
  Terapii by vždy měl doporučit ošetřující lékař, který vždy zhodnotí i veškeré kontraindikace tohoto způsobu léčby a vystaví pacientovi žádanku k léčbě. Pacient se k této léčbě objednává na ambulanci KLR. Většinou se doporučuje 3-5 ošetření v týdenních intervalech. Bezprostředně po aplikaci by nemocný měl tři dny dodržovat klidový režim.
 • Co je vysokovýkonový laser?
  Jedná se o jednu z nejmodernějších metod fyzikální terapie k léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu. Laserový paprsek je schopný proniknout do hloubky až 12 cm a tím ovlivňovat i tkáňové struktury, které jsou uložené hluboko pod kůží. Pomocí laserového paprsku lze dosáhnout okamžité, výrazné a dlouhotrvající úlevy od bolesti. Výrazné zlepšení je často zaznamenáváno již v den prvního ošetření. Laser má schopnost nenásilně ovlivnit prostředí kolem buňky, zasáhnout zánětlivé procesy, uvolnit a regenerovat svalstvo, či tlumit bolest. Laser používáme při regeneraci kloubů a tkání, k odstranění bakteriálních a virových ložisek a na podporu regeneračních schopností organismu. Léčba laserem by vždy měla být součástí komplexně pojaté terapie.
 • Jak je terapie rázovou vlnou hrazena?
  Tento způsob léčby nehradí zdravotní pojišťovna.
 • Je vhodné kombinovat rázovou vlnu a vysokovýkonový laser?
  Kombinace terapie rázové vlny a vysokovýkonového laseru významným způsobem zlepšuje léčbu pacientů s pohybovými poruchami. Současně je prokázáno, že kombinací obou metod dochází k daleko lepším výsledkům v léčbě, než při použití každé z metod samostatně. Proto je kombinovaná terapie rázové vlny a vysokovýkonového laseru doporučena pro každodenní fyzioterapeutickou praxi.
 • Účinky rázové vlny
  narušení a rozpouštění vápenaté usazeniny ve šlachách, úponech, burzách … zvýšení metabolismu ošetřované tkáně prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti aktivace buňky produkující kolagen a další bílkoviny (jizvy, strie, pevnost pokožky u léčby celulitidy) okamžitá redukce svalového napětí snížení napětí v měkkých tkáních stimulace protizánětlivého procesu analgetický efekt (s ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost) postupné zmenšení úponových bolestí zvýšená osteogenese (tvorba) kostní tkáně
 • Co obnáší možnost získat pomůcku bezplatně přes pojišťovnu?
  To znamená, že si od Vás vezmeme potřebné informace, spojíme se s praktickým lékařem a vše potřebné zařídíme. Vy si pak potvrzený poukaz vyzvednete u lékaře a zanesete k nám. Dovoz pomůcky zařídíme a naši zapůjčenou pomůcku si odvezeme. Vyřízení přes lékaře a pojišťovnu trvá obvykle jeden měsíc.
 • Kolik stojí kompenzační pomůcka, na jak dlouho je pronájem a jaký je způsob platby?
  Záleží na typu, pronájem je vždy minimálně na měsíc a platba převodem na účet. Po domluvě je možné i hotově.
 • Rozbil/a jsem pomůcku, pomůcka přestala fungovat, co teď?
  Obrátit se s problémem na evidenci půjčovny tel: 601 001 086, kde vše společně vyřešíme, případně pomůcku vyměníme a opravíme.
 • Půjčujete i mimo Prahu?
  Ano, půjčujeme. Mimo Prahu se účtuje naše vlastní doprava za 16 kč/km.
 • Jak pomůcku vrátím?
  Stačí zavolat na evidenci půjčovny a vše si domluvíte po telefonu.
 • Je možné pomůcku zavést? Sestaví a zapojí mi ji?
  Ano, pomůcku Vám zaveze proškolený technik, sestaví a zaškolí.
 • Jaké služby v oblasti prodeje a půjčovny nabízíte?
  Pomůcku je možné zakoupit či zapůjčit za přímou úhradu, nebo získat bezplatně přes zdravotní pojišťovnu.

KDE PŮSOBÍME

Kontaktujte nás na jednotlivé pobočky

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page