top of page

DOMÁCÍ PÉČE

Domácí péče je poskytována všem věkovým, indikačním i diagnostickým skupinám pacientů, je určena zejména seniorům, stejně tak lidem v produktivním věku i dětem. Domácí péče je poskytována erudovanými všeobecnými sestrami ve vlastním sociálním prostředí klienta, dostupnost péče je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

 

Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí zdravotní péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, ale přitom stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 

 

O této indikaci rozhoduje lékař. 

Domácí péče úvodní obrázek, pacientka provádí rehabilitaci se zdravotní sestrou

JAK TO FUNGUJE

CO NABÍZÍME

foto_web.jpg

JAK NAVÁZAT SPOLUPRÁCI

A

JSEM PACIENT

1) Kontaktujte nás a sdělte nám osobní údaje pacienta a ošetřujícího lékaře. Lékař pacienta (praktický lékař, ošetřeující lékař v nemocnici, lékař specialista) indikuje domácí péči. ​ 2) Domluvíme se s lékařem na indikaci domácí péče a vyřídíme s ním potřebnou administrativu. Úhradu si následně zajistíme se zdravotní pojišťovnou. 3) Bude vás kontaktovat naše Vrchní sestra, vše podrobně vysvětlí a naplánuje první návštěvu pacienta. Péče je indikována nejdéle na dobu 3 měsíců s možností prodloužení.

B

JSEM LÉKAŘ

1) Kontaktujte nás, sdělte nám osobní údaje pacienta a požadavky na prováděnou péči. Indikovat domácí péči ošetřujícím lékařem v nemocnici, lékařem specialistou, lze jednorázově max. na dobu 14 dnů, praktickým lékařem max. na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. ​ 2) Připravíme vešekerou potřebnou administrativu, kterou zašleme a společně si schválíme. ​ 3) Zajistíme pacientovi domácí péči v požadovaném rozsahu. V průběhu péče lékaře informujeme o stavu pacienta i výsledcích prováděné péče. V případě potřeby prodloužení péče lékaře opět kontaktujeme.

C

NEMÁM POJIŠTĚNÍ

Ceník služeb

Klient si může hradit služby za přímou úhradu, dle individuální dohody.

INFORMACE PRO INDIKUJÍCÍ LÉKAŘE 

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu. V týmu máme nelékařský personál  v oboru: všeobecná sestra, dětská sestra, fyzioterapeut. Jako doplňkovou službu nabízíme pro naše klienty půjčovnu a výdejnu kompenzačních pomůcek. Spolupracujeme s odborníky na hojení ran, domácí dialýzy, stomické sestry, kde veškerý náš zdravotní personál pravidelně školíme. 

Výkony
Čas
Popis výkonu
06318
15 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP IV.
06317
60 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP III.
06315
45 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP II.
06313
30 min.
Ošetřovací návštěva – Domácí zdravotní péče – TYP I.
06311
60 min.
Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče.
CO JE DOMÁCÍ PÉČE

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je praktický lékař daného pacienta, nebo ošetřující lékař, který o pacienta pečuje v průběhu hospitalizace. Hlavní výhodou domácí péče je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí, zajištění kvalifikované následné péče a fakt, že tato služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

O NÁS

Jsme tu pro vás již od roku 1994. Individuální přístup založený na budování a udržování dlouhodobých korektních vztahů s partnery a lékaři je pro nás prioritou. Zabezpečujeme komplexní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Obsah péče je vymezen individuálními potřebami každého pacienta v péči o somatické i duševní zdraví a za podpory jeho sebeobsluhy a sebepéče tak, aby se mohl co nejdříve vrátit do bežného života.

Více o nás

NAŠE SLUŽBY

Snažíme se o co nejkomplexnější služby, které neustále rozšiřujeme a vylepšujeme.

K poskytování zdravotních služeb již delší dobu nabízíme možnost půjčovny, výdejny a prodeji kompenzačních pomůcek.

 

NOVĚ od 1.4.2023 nabízíme ambulantní fyzioterapii, vybavenou špičkovými přístroji, značky BTL. Rezervace budou spuštěny od 1.3.2023

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte zájem o naše zdravotní služby? Kontaktujte nás.

KDE PŮSOBÍME

Kontaktujte nás na jednotlivé pobočky

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page