top of page

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel stránek www.domacipece-jarosova.cz Domácí péče Marie Jarošová, s.r.o., Mezi Lány 1034/1C, Praha, 158 00 Praha, IČ 099 33 611 (dále jen „provozovatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a) jméno, příjmení

b) e-mailovou adresu

c) emailovou adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení dotazů a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím k takové smlouvě dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Provozovatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Domácí péče Marie Jarošová, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány v ČR.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@domacipece-jarosova.cz

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.domacipece-jarosova.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Nastavení cookies můžete změnit v baneru vlevo dole na všech webových stránkách.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 

 • základní funkčnosti webových stránek

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

bottom of page