top of page
úvodní obrázek podstránky služeb, podaná pomocná ruka pacientovi

STÍŽNOST  

Podání stížnosti na postup poskytnuté zdravotní péče je upraven zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na webových stránkách společnosti je uveden dotazník spokojenosti (dotazník spokojenosti je také předán u první návštěvy naší příjmovou sestrou), který je pravidelně vyhodnocován s cílem zlepšení kvality péče. Informace o možnosti podání stížnosti dostává pacient při příjmu do domácí péče. Stížnost může být podána 7 dní v týdnu 24 h na webových stránkách. Poskytovatel prostřednictvím MOP DP vyřídí stížnost do 30 dnů od obdržení stížnosti, tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že je poskytovatel k vyřízení nepříslušný a postupuje řízení věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty stěžovatele informuje do 7 dnů od přijetí stížnosti. MOP vede evidenci podání stížností a jejich řešení. Získaná data z evidence stížností jsou použita k nastavení opatření vedoucí ke zvyšování poskytované péče. Výsledek šetření podané stížnosti je odeslán MOP stěžovateli na uvedenou adresu nebo skrze generovaný klíč anonymního online formuláře. Pokud klient s výsledkem šetření nesouhlasí, může podat stížnost jednateli společnosti, příslušnému správnímu orgánu nebo se může obrátit na zdravotní pojišťovnu.

POCHVALA

Pokud by jste rádi pochválili některého z našich zaměstnanců, velmi rádi mu ji předáme. Pro napsání pochvaly prosím využijte náš online formulář a při výběru vyberte "pochvala".

Application Form

MOŽNOSTI PODÁNÍ STÍŽNOSTI A POCHVALY

Datový zdroj 9.png
ONLINE FORMULÁŘ

Lze využít i možnost anonymního podání.

Datový zdroj 1.png

EMAILEM

Email na manažera ošetřovatelské péče.

Datový zdroj 13.png
TELEFONICKY

Vrchní sestře, která je povinná stížnost sepsat v pracovní dny od 8 hod. do 15 hod.

ikonka_domaci-pece.png
PÍSEMNĚ DOPISEM

Manažer ošetřovatelské péče

Mezi Lány 1034/1c, 158 00, Praha 5

KDE PŮSOBÍME

Kontaktujte nás na jednotlivé pobočky

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page