top of page
úvodní obrázek podstránky služeb, podaná pomocná ruka pacientovi

STÍŽNOST

Podání stížnosti na postup poskytnuté zdravotní péče je upraven zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na webových stránkách společnosti je uveden dotazník spokojenosti, který je pravidelně vyhodnocován s cílem zlepšení kvality péče. Informace o možnosti podání stížnosti dostává pacient při příjmu do domácí péče. Stížnost může být podána 7 dní v týdnu 24 h na webových stránkách. Poskytovatel prostřednictvím MOP DP vyřídí stížnost do 30 dnů od obdržení stížnosti, tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že je poskytovatel k vyřízení nepříslušný a postupuje řízení věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty stěžovatele informuje do 7 dnů od přijetí stížnosti. MOP vede evidenci podání stížností a jejich řešení. Získaná data z evidence stížností jsou použita k nastavení opatření vedoucí ke zvyšování poskytované péče. Výsledek šetření podané stížnosti je odeslán MOP stěžovateli na uvedenou adresu. Pokud klient s výsledkem šetření nesouhlasí, může podat stížnost jednateli společnosti, příslušnému správnímu orgánu nebo se může obrátit na zdravotní pojišťovnu.

Application Form

FORMULÁŘ STÍŽNOSTI 

1. KDO STÍŽNOST PODÁVÁ

2. KORESPONDENČNÍ ADRESA

2. POPIS STÍŽNOSTI

3. SOUHLAS S ODESLÁNÍM ÚDAJŮ

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.

KDE PŮSOBÍME

Kontaktujte nás na jednotlivé pobočky

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page