top of page
profil_rodina_3.png

ZDRAVOTNÍ PÉČE OD ROKU 1994

Historie

1994

Založení zdravotnického zařízení

2020

Rozšíření služeb, zvětšení týmu,

začátek vývoje vlastního softwaru

2021

Vznik Domácí péče Marie Jarošová, s.r.o.

2023

Současný stav: 
80+ zdravotního personálu 

O nás

Domácí péče Marie Jarošová, s.r.o. navazuje na svojí 27-letou historii. Hlavním krédem společnosti je zajištění nejvyšší kvality poskytované péče a maximální spokojenosti klienta. Veškerý zdravotní personál pravidelně školíme, dbáme na zvyšování a prohlubování jejich teoretických, praktických znalostí a dovedností. Naše služby se snažíme neustále zlepšovat a pro koncového klienta rozšiřovat.

Nad rámec domácí zdravotní péče, je součástí našeho celku i půjčovna a výdejna kompenzačních pomůcek, terénní asistenční služby a IT vývoj aplikací v oblasti zdravotní péče. 

Spolupracujeme s lůžkovými zařízeními, odbornými ambulancemi a ošetřujícími lékaři po celé Praze. Zdravotní péči poskytujeme nejčastěji na základě indikace lékaře v návaznosti na ukončenou hospitalizaci, nebo na vyžádání ošetřujícího lékaře specialisty, praktického lékaře, nebo dětského lékaře.

 

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Naše hodnoty

01

Kvalita poskytované péče

Klademe důraz na odbornost a kvalitu poskytované zdravotní služby.

03

Snaha se zlepšovat

Služby neustále inovujeme, reagujeme efektivně na potřeby společnosti a IT vývoje pro zefektivnění práce.

02

Lidský přístup

Je pro nás důležité, jak se cítí naši klienti i naši zaměstnanci. Svých zaměstnanců si ceníme, povzbuzujeme a odměňujeme je.

04

Týmová práce

Věříme v týmovou práci, jen tak můžeme být schopni co nejvíce pomoci. Naše budoucnost vychází ze zásad rodinného podniku.

O zakladatelce Marii Jarošové

1972 - 1979

ÚVN Střešovice

Koronární jednotka

Po ukončení školy oboru všeobecná zdravotní sestra nastoupila do pražské nemocnice ÚVN Střešovice, kde působila dlouhá léta na Koronární jednotce. Zde získala nejen odborné zkušenosti a znalosti, ale zároveň vojenskou kázeň, která v tu dobu na pracovišti vládla.

Jedna z nejsilnějších vzpomínek byla péče o bývalého prezidenta republiky, generála Ludvíka Svobodu. Do dnes na tyto krásná léta ráda vzpomíná.

Po 7 letech praxe následovalo založení rodiny a přerušení profesní kariéry.

1990 - 1994

Waltrovka Motorlet

Stomatologie

Po rodičovské dovolené působila na stomatologické klinice Motorlet, závody Jinonice. Tato pracovní pozice ji však nikdy nenaplňovala, postrádala zde kontakt s pacientem a erudovanou práci na lůžkovém oddělení.

1994 - 2019

Domácí péče Marie Jarošová

Všeobecná sestra

Ve 40 letech zakládá domácí péči  v oboru všeobecná sestra bez odborného dohledu. Tento obor byl na samém počátku. Začátky nebyly lehké, poskytování zdravotních služeb v sociálním zázemí klienta se postupně dostával do podvědomí společnosti. Celých 25 let zasvětí svůj čas práci v terénu, zakládá si na osobním přístupu k pacientovi a lékaři, postupně získává důvěru lékařů a vytváří si klientelu na Praze 5 a Praze 6. 

2020 - současnost

Domácí péče Marie Jarošová

Všeobecná sestra

Domácí péče dynamicky roste, v roce 2021 vzniká transformace na Domácí péči Marie Jarošová, s.r.o., působíme po celé Praze a okrese Cheb. Patříme mezi největší poskytovatele v oboru.

auta_web.jpg

Dobrý den,

 

zasílám poděkování jménem jedná naší klienty paní Rimy ***, kterou máte v péči.

Konkrétně předejte prosím její díky sestřičce Bc. Barboře Viktorinové, která se o ní velmi dobře stará a zajistila její hospitalizaci v ohrožení života. Paní Dicková oceňuje především jejií profesionalitu, laskavost a lidský přístup a děkuje jí za podporu a pomoc při její léčbě. Já se připojují k poděkování. S vaší službou se nám výborně spolupracuje a budeme rádi, pokud to takto bude pokračovat i nadále. 

 

S pozdravem

Reference

Jana (vedoucí sociálního oddělení)

tym.png

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page