top of page

TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ
DOMÁCÍ PÉČE MARIE JAROŠOVÁ, s.r.o.

Domácí péče je poskytována všem věkovým, indikačním i diagnostickým skupinám pacientů, je určena zejména seniorům, stejně tak lidem v produktivním věku i dětem. Domácí péče je poskytována erudovanými všeobecnými sestrami ve vlastním sociálním prostředí klienta.

 

Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí zdravotní péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, ale přitom stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 

 

O této indikaci rozhoduje lékař. Zdravotní služby poskytujeme po celé Praze a okrese Cheb.

uvod.jpg

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

ikonka domečku a zdravotnického znaku
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Zajistíme Vám každodenní plnohodnotnou zdravotní péči.

ikonka sestry a zdravotního bratra
ODBORNÝ ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Profesionální zdravotní personál, který se pravidelně vzdělává.

ikonka smlouvy
SMLOUVY SE VŠEMI POJIŠŤOVNAMI

Naše zdravotní služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

ikonka hodin s textem 24/7

ZDRAVOTNÍ PÉČE 24/7

Jsme tu pro vás 24/7, vč. víkendů a svátků.

foto_web.jpg

JAK NAVÁZAT SPOLUPRÁCI

A

JSEM PACIENT

1) Kontaktujte nás a sdělte nám osobní údaje pacienta a ošetřujícího lékaře. Lékař pacienta (praktický lékař, ošetřeující lékař v nemocnici, lékař specialista) indikuje domácí péči. ​ 2) Poptáme u lékaře indikaci domácí péče a v případě souhlasu s ním vyřídíme potřebnou administrativu. Úhradu si následně zajistíme se zdravotní pojišťovnou. 3) Bude vás kontaktovat naše Vrchní sestra, vše podrobně vysvětlí a naplánuje první návštěvu pacienta. Péče je indikována nejdéle na dobu 3 měsíců s možností prodloužení.

B

JSEM LÉKAŘ

1) Kontaktujte nás, sdělte nám osobní údaje pacienta a požadavky na prováděnou péči. Indikovat domácí péči ošetřujícím lékařem v nemocnici, lékařem specialistou, lze jednorázově max. na dobu 14 dnů, praktickým lékařem max. na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. ​ 2) Připravíme vešekerou potřebnou administrativu, kterou zašleme a společně si schválíme. ​ 3) Zajistíme pacientovi domácí péči v požadovaném rozsahu. V průběhu péče lékaře informujeme o stavu pacienta i výsledcích prováděné péče. V případě potřeby prodloužení péče lékaře opět kontaktujeme.

C

NEMÁM POJIŠTĚNÍ

Klient si může hradit služby za přímou úhradu, dle individuální dohody. ​

Jak vám pomůžem

JAK VÁM POMŮŽEME

VÝHODY A JAK TO FUNGUJE?

Domácí péče má bezesporu mnoho výhod. Domov pro každého z nás představuje prostředí, ve kterém se cítíme přirozeně a bezpečně.

Domácí zdravotní péče představuje v současné době již velmi důležitou alternativu v oblasti péče o osobu se zdravotním problémem, je poskytována v domácnosti pacienta, bez toho aniž by musel kamkoli docházet. Zdravotní personál navštěvuje pacienta dle indikace lekáře. Nárok na domácí péči má každý občan. Rozhodnout o ní musí ošetřující lékař nebo lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Jedná se o pacienty, kteří jsou plně nebo částečně závislí na péči druhé osoby a je nutné jim zajistit dlouhodobou nebo následnou péči, případně doléčení v případě chronických nebo akutních onemocnění.

terenni_sluzba.jpg
Lékař pomocí digitálního tablet

01 PRVNÍ KONTAKT

Domácí péči vybere buď sám lékař na základě svých zkušeností, nebo je možné požádat lékaře o konkrétní službu, kterou již sami znáte či ji máte doporučenou. Na našem jediném telefonním čísle 251 563 473 se dovoláte do kanceláře, kde vás celým procesem provede koordinátorka nebo vrchní sestra, vysvětlí konkrétní kroky jak postupovat a připraví veškerou administrativu. Po kontaktování lékařem, budete informování o termínu první návštěvy příjmovou sestrou.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu úkonů předepsaným lékařem. 

Obecně o indikaci zdravotní péče:

 

Domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění může indikovat ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti), registrující praktický lékař, lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován. 

Pokud si domácí péči vyžádá klient bez indikace lékařem, jedná se o zdravotní péči vyžádánou klientem popř. jeho rodinným příslušníkem, je tato služba plně hrazena klientem. 

02 PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Při první návštěvě k vám dorazí příjmová sestra, seznámí se s pacientem i jeho domácím prostředím a plně informuje klienta o pravidlech a povinnostech. 

Sepíše s vámi veškeré souhlasy a potvrzení, informuje vás o ošetřovatelském plánu a pravidelných návštěvách zdravotní péče. Dále vám představí vhodné služby, které by klient mohl využít (např. půjčovnu kompenzačních pomůcek). 

Již při první návštěvě dochází k provedení zdravotního výkonu, v rozsahu indikovaném lékařem.

 

Obecně o první návštěvě:

 

Příjmová sestra má na starost úvodní návštěvu, vyřízení potřebné administrace (anamnéza, ošetřovatelský plán, atp.) a zdravotní výkony při první návštěvě.

 

prvni-navsteva.jpg
pravidelna-navsteva.jpg

03 PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA

Vaše spádová sestřička k vám pravidelně dojíždí v předem domluvených intervalech, dle indikované péče lékařem a domluvy s pacientem. 

Mezi základní ošetřovatelské úkony poskytované domácí péče patří odběry krve, aplikace injekční léčby, převazy ran a chronických ran, prevence proleženin, měření krevního tlaku a pulsu, péče o stomie a drény, infuzní terapie, rehabilitace. Pečujeme také o pacienty v terminálním stádiu a imobilní klienty, kde zajišťujeme komplexní zdravotní služby.

Přímou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné zdravotní sestry.

Obecně o domácí péči:

Poskytujeme standardní a intenzivní zdravotní péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění v odbornostech všeobecné sestry (925). Díky domácí péči může být pacient dříve propuštěn z nemocnice, rychleji se uzdravit a vrátit se do normálního života. Spolupracujeme s mnoha lékaři, nemocnicemi a domovy seniorů.

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu. V týmu máme nelékařský zdravotní personál v oboru: všeobecná sestra, dětská sestra, fyzioterapeut. 

OSTATNÍ SLUŽBY

​​Poskytujeme kompletní servis spojený se zapůjčením, ale i prodejem zdravotních pomůcek. Poradenství, zaškolení k používání pomůcky, montáž a demontáž, doprava na místo určení. Pomůcky pravidelně servisujeme, dezinfikujeme a inovujeme.​ Služba funguje po celé Praze a okrese Cheb.

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte zájem o naše zdravotní služby? Kontaktujte nás.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Zdravotní pojišťovny
logo VZP
logo OZP
logo ZPMVČR
logo VOZP
logo ČPZP
logo RBP
logo ZPŠ
Partnerské projekty
logo_sociální služba.png
postarejse_orange.png
Customers
auta_web.jpg

Dobrý den,

 

zasílám poděkování jménem jedná naší klienty paní Rimy ***, kterou máte v péči.

Konkrétně předejte prosím její díky sestřičce Bc. Barboře Viktorinové, která se o ní velmi dobře stará a zajistila její hospitalizaci v ohrožení života. Paní Dicková oceňuje především jejií profesionalitu, laskavost a lidský přístup a děkuje jí za podporu a pomoc při její léčbě. Já se připojují k poděkování. S vaší službou se nám výborně spolupracuje a budeme rádi, pokud to takto bude pokračovat i nadále. 

 

S pozdravem

REFERENCE

Jana (vedoucí sociálního oddělení)

 • Jaké jsou výhody domácí péče?
  Domácí prostředí prospívá psychice klienta a díky ní má příznivý vliv na proces uzdravování. Domácí péče může zkrátit pobyt pacienta na lůžku a snižuje tak dobu hospitalizace. Poskytujeme komplexní péči, která zahrnuje činnosti léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační, psychoterapeutické atd. Díky multidisciplinárnímu týmu jsou zajištěny služby více odborníků. Je poskytována dle individuálních potřeb klienta a může být dle zdravotního stavu i dlouhodobá. Zahrnuje také podporu zdraví a služby primární, sekundární a terciální prevence. Pobyt ve vlastním prostředí navíc přispívá k zachování soběstačnosti klienta a podporuje aktivitu rodinných příslušníků při pomoci. K výhodám ze strany pacienta patří především jeho psychická pohoda, neomezený kontakt s rodinou a zapojení rodiny do léčby a péče. Domácí péče eliminuje vznik nozokomiálních nákaz a iatropatogenních poškození. V případě jednorázových návštěv, například z důvodu odběru biologického materiálu v domácím prostředí, nebo aplikace léčebné látky, je nemocný ušetřen pro něj mnohdy náročné a vyčerpávající cesty do zdravotnického zařízení.
 • Jak se stát klientem?
  Pokud je domácí zdravotní péče indikována lékařem, zdravotní pojišťovna tuto službu plně hradí. Lékař předepisuje domácí zdravotní péči na dobu v délce: Indikace praktickým lékařem je na maximální dobu 3 měsíců. Praktický lékař však může tuto indikaci opakovaně prodloužit. (Pokud klient potřebuje zdravotní péči a praktický lékař péči indikuje, může být domácí péče poskytována neomezeně). Ošetřující lékař klienta v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení může indikovat domácí péči při propuštění, avšak maximálně po dobu 14-ti kalendářních dní. O následujícím prodloužení opět rozhoduje praktický lékař. Lékař z odborné ambulance (specialista) může nově od 1.1.2022 indikovat domácí zdravotní péči, a to jednorázově po dobu maximálně 14-ti kalendářních dní. Opět platí, možnost prodloužení domácí zdravotní péče prostřednictvím praktického lékaře. Pokud lékař zdravotní službu nepředepíše nebo předepsaná frekvence péče neodpovídá vašim představám, může si klient hradit služby za přímou úhradu. Ceník vychází z vyhlášky č. 134/1998, Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, určující seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Co je domácí péče?
  Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova, nebo pečovatelském domě pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je zejména praktický lékař. Hlavní výhodou je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí se zajištěním kvalifikované následné péče.
 • Jaké jsou běžné zdravotní výkony v domácí péči?
  Základní zdravotní výkony: Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin Péče o drény, cévky, stomie Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulín, transdermální náplasti) Podání infuzní léčby, parenterální či enterální terapie Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány / defektu Psychická podpora, edukační pohovor Kontrola příjmu stravy a tekutin Promazání kůže, končetin, polohování imobilních pacientů, prevence proleženin Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzačními pomůckami a nácvik soběstačnosti Péče o pacienty s centrálními žilními vstupy, PORT, na nutriční podpoře Podání enterální, parenterální výživy Péče o pacienty v terminálním stádiu Další zdravotní úkony dle ordinace lékaře
 • Kdo má na domácí péči nárok?
  Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
 • Kdo péči hradí?
  Zdravotní péče je plně hrazena vaší zdravotní pojišťovnou. Spolupracujeme se všemi ZP v ČR.
 • Co obnáší možnost získat pomůcku bezplatně přes pojišťovnu?
  To znamená, že si od Vás vezmeme potřebné informace, spojíme se s praktickým lékařem a vše potřebné zařídíme. Vy si pak potvrzený poukaz vyzvednete u lékaře a zanesete k nám. Dovoz pomůcky zařídíme a naši zapůjčenou pomůcku si odvezeme. Vyřízení přes lékaře a pojišťovnu trvá obvykle jeden měsíc.
 • Kolik stojí kompenzační pomůcka, na jak dlouho je pronájem a jaký je způsob platby?
  Záleží na typu, pronájem je vždy minimálně na měsíc a platba převodem na účet. Po domluvě je možné i hotově.
 • Rozbil/a jsem pomůcku, pomůcka přestala fungovat, co teď?
  Obrátit se s problémem na evidenci půjčovny tel: 601 001 086, kde vše společně vyřešíme, případně pomůcku vyměníme a opravíme.
 • Půjčujete i mimo Prahu?
  Ano, půjčujeme. Mimo Prahu se účtuje naše vlastní doprava za 16 kč/km.
 • Jak pomůcku vrátím?
  Stačí zavolat na evidenci půjčovny a vše si domluvíte po telefonu.
 • Je možné pomůcku zavést? Sestaví a zapojí mi ji?
  Ano, pomůcku Vám zaveze proškolený technik, sestaví a zaškolí.
 • Jaké služby v oblasti prodeje a půjčovny nabízíte?
  Pomůcku je možné zakoupit či zapůjčit za přímou úhradu, nebo získat bezplatně přes zdravotní pojišťovnu.
tym.png

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page