top of page

DOMÁCÍ PÉČE MARIE JAROŠOVÁ

Jsme nestátní zdravotnické zařízení od roku 1994. 

Poskytujeme standardní i vysoce specializované zdravotní a ošetřovatelské služby v domácím prostředí našich klientů. Naše hlavní služby jsou domácí zdravotní péče (Homecare), terénní a ambulantní fyzioterapie, půjčovna a výdejna kompenzačních pomůcek.

 

Zdravotní služby poskytujeme po celé Praze.

uvod.jpg

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

ikonka domečku a zdravotnického znaku
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Zajistíme Vám každodenní plnohodnotnou zdravotní péči.

ikonka sestry a zdravotního bratra
ODBORNÝ ZDRAVOTNÍ PERSONÁL

Profesionální zdravotní personál, který se pravidelně vzdělává.

ikonka smlouvy
SMLOUVY SE VŠEMI POJIŠŤOVNAMI

Naše zdravotní služby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

ikonka hodin s textem 24/7

ZDRAVOTNÍ PÉČE 24/7

Jsme tu pro vás 24/7, vč. víkendů a svátků.

foto_web.jpg

JAK NAVÁZAT SPOLUPRÁCI

A

JSEM PACIENT

1) Kontaktujte nás a sdělte nám osobní údaje pacienta a ošetřujícího lékaře. Lékař pacienta (praktický lékař, ošetřeující lékař v nemocnici, lékař specialista) indikuje domácí péči. ​ 2) Domluvíme se s lékařem na indikaci domácí péče a vyřídíme s ním potřebnou administrativu. Úhradu si následně zajistíme se zdravotní pojišťovnou. 3) Bude vás kontaktovat naše Vrchní sestra, vše podrobně vysvětlí a naplánuje první návštěvu pacienta. Péče je indikována nejdéle na dobu 3 měsíců s možností prodloužení.

B

JSEM LÉKAŘ

1) Kontaktujte nás, sdělte nám osobní údaje pacienta a požadavky na prováděnou péči. Indikovat domácí péči ošetřujícím lékařem v nemocnici, lékařem specialistou, lze jednorázově max. na dobu 14 dnů, praktickým lékařem max. na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. ​ 2) Připravíme vešekerou potřebnou administrativu, kterou zašleme a společně si schválíme. ​ 3) Zajistíme pacientovi domácí péči v požadovaném rozsahu. V průběhu péče lékaře informujeme o stavu pacienta i výsledcích prováděné péče. V případě potřeby prodloužení péče lékaře opět kontaktujeme.

C

NEMÁM POJIŠTĚNÍ
Ceník služeb

Klient si může hradit služby za přímou úhradu, dle individuální dohody. ​

Jak vám pomůžem

JAK VÁM POMŮŽEME

VÝHODY A JAK TO FUNGUJE?

Domácí péče má bezesporu mnoho výhod. Domov pro každého z nás představuje prostředí, ve kterém se cítíme přirozeně a bezpečně.

Domácí zdravotní péče představuje v současné době již velmi důležitou alternativu v oblasti péče o osobu se zdravotním problémem, je poskytována v domácnosti pacienta, bez toho aniž by musel kamkoli docházet. Zdravotní personál navštěvuje pacienta dle indikace lekáře. Nárok na domácí péči má každý občan. Rozhodnout o ní musí ošetřující lékař nebo lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Jedná se o pacienty, kteří jsou plně nebo částečně závislí na péči druhé osoby a je nutné jim zajistit dlouhodobou nebo následnou péči, případně doléčení v případě chronických nebo akutních onemocnění.

terenni_sluzba.jpg
Lékař pomocí digitálního tablet

01 PRVNÍ KONTAKT

Domácí péči vybere buď sám lékař na základě svých zkušeností, nebo je možné požádat lékaře o konkrétní službu, kterou již sami znáte či ji máte doporučenou. Na našem jediném telefonním čísle 251 563 473 se dovoláte do kanceláře, kde vás celým procesem provede koordinátorka nebo vrchní sestra, vysvětlí konkrétní kroky jak postupovat a připraví veškerou administrativu. Po kontaktování lékařem, budete informování o termínu první návštěvy příjmovou sestřičkou.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou v rozsahu úkonů předepsaným lékařem. 

Obecně o indikaci zdravotní péče:

 

Domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění může indikovat ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti), registrující praktický lékař, lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován. 

Pokud si domácí péči vyžádá klient bez indikace lékařem, jedná se o zdravotní péči vyžádánou klientem popř. jeho rodinným příslušníkem, je tato služba plně hrazena klientem. 

02 PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Při první návštěvě k vám dorazí příjmová sestra, seznámí se s pacientem i jeho domácím prostředím a plně informuje klienta o pravidlech a povinnostech. 

Sepíše s vámi veškeré souhlasy a potvrzení, informuje vás o ošetřovatelském plánu a pravidelných návštěvách zdravotní péče. Dále vám představí vhodné služby, které by klient mohl využít (např. půjčovnu kompenzačních pomůcek). 

Již při první návštěvě dochází k provedení zdravotního výkonu, v rozsahu indikovaném lékařem.

 

Obecně o první návštěvě:

 

Příjmová sestra má na starost úvodní návštěvu, vyřízení potřebné administrace (anamnéza, ošetřovatelský plán, atp.) a zdravotní výkony při první návštěvě.

 

prvni-navsteva.jpg
pravidelna-navsteva.jpg

03 PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA

Vaše spádová sestřička k vám pravidelně dojíždí v předem domluvených intervalech, dle indikované péče lékařem a domluvy s pacientem. 

Mezi základní ošetřovatelské úkony poskytované domácí péče patří odběry krve, aplikace injekční léčby, převazy ran a chronických ran, prevence proleženin, měření krevního tlaku a pulsu, péče o stomie a drény, infuzní terapie, rehabilitace. Pečujeme také o pacienty v terminálním stádiu a imobilní klienty, kde zajišťujeme komplexní zdravotní služby.

Přímou ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné zdravotní sestry.

Obecně o domácí péči:

Poskytujeme standardní a intenzivní zdravotní péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění v odbornostech všeobecné sestry (925). Díky domácí péči může být pacient dříve propuštěn z nemocnice, rychleji se uzdravit a vrátit se do normálního života. Spolupracujeme s mnoha lékaři, nemocnicemi a domovy seniorů.

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu. V týmu máme nelékařský zdravotní personál v oboru: všeobecná sestra, dětská sestra, fyzioterapeut. 

OSTATNÍ SLUŽBY

Domácí fyzioterapie (odbornost 902), jako doplňková služba pro naše klienty. Tato služba je kapacitně omezena a je nabízena dle aktuálního vytížení. Cvičení s klientem probíhá kompletně v prostředí jeho domova, takže odpadá cesta do fyzioterapeutických středisek a přispívá jeho osobní psychické i fyzické pohodě. 

Ambulantní fyzioterapie na Praze 4, se zaměřením na špičkovou technologii světového výrobce BTL. 

FYZIOTERAPIE

AdobeStock_93677495.jpeg

 

Poskytujeme kompletní servis spojený se zapůjčením, ale i prodejem zdravotních pomůcek. Poradenství, zaškolení k používání pomůcky, montáž a demontáž, doprava na místo určení. Pomůcky pravidelně servisujeme, dezinfikujeme a inovujeme. Našim klientům nabízíme možnost odkoupení repasovaných, ale i nových kusů.

Vybrané pomůcky lze také zajistit pro pacienty bezplatně na úhradu ze zdravotního pojištění. 

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte zájem o naše zdravotní služby? Kontaktujte nás.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Zdravotní pojišťovny
logo VZP
logo OZP
logo ZPMVČR
logo VOZP
logo ČPZP
logo RBP
logo ZPŠ
Partnerské projekty
logo_hlidani-senioru.cz.png
fyzio_logo.png
logo-pujcovna-kompenzacnich-pomucek.png
Customers
auta_web.jpg

Dobrý den,

 

zasílám poděkování jménem jedná naší klienty paní Rimy ***, kterou máte v péči.

Konkrétně předejte prosím její díky sestřičce Bc. Barboře Viktorinové, která se o ní velmi dobře stará a zajistila její hospitalizaci v ohrožení života. Paní Dicková oceňuje především jejií profesionalitu, laskavost a lidský přístup a děkuje jí za podporu a pomoc při její léčbě. Já se připojují k poděkování. S vaší službou se nám výborně spolupracuje a budeme rádi, pokud to takto bude pokračovat i nadále. 

 

S pozdravem

REFERENCE

Jana (vedoucí sociálního oddělení)

 • Jaké jsou výhody domácí péče?
  Domácí prostředí prospívá psychice klienta a díky ní má příznivý vliv na proces uzdravování. Domácí péče může zkrátit pobyt pacienta na lůžku a snižuje tak dobu hospitalizace. Poskytujeme komplexní péči, která zahrnuje činnosti léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační, psychoterapeutické atd. Díky multidisciplinárnímu týmu jsou zajištěny služby více odborníků. Je poskytována dle individuálních potřeb klienta a může být dle zdravotního stavu i dlouhodobá. Zahrnuje také podporu zdraví a služby primární, sekundární a terciální prevence. Pobyt ve vlastním prostředí navíc přispívá k zachování soběstačnosti klienta a podporuje aktivitu rodinných příslušníků při pomoci. K výhodám ze strany pacienta patří především jeho psychická pohoda, neomezený kontakt s rodinou a zapojení rodiny do léčby a péče. Domácí péče eliminuje vznik nozokomiálních nákaz a iatropatogenních poškození. V případě jednorázových návštěv, například z důvodu odběru biologického materiálu v domácím prostředí, nebo aplikace léčebné látky, je nemocný ušetřen pro něj mnohdy náročné a vyčerpávající cesty do zdravotnického zařízení.
 • Jak se stát klientem?
  Pokud je domácí zdravotní péče indikována lékařem, zdravotní pojišťovna tuto službu plně hradí. Lékař předepisuje domácí zdravotní péči na dobu v délce: Indikace praktickým lékařem je na maximální dobu 3 měsíců. Praktický lékař však může tuto indikaci opakovaně prodloužit. (Pokud klient potřebuje zdravotní péči a praktický lékař péči indikuje, může být domácí péče poskytována neomezeně). Ošetřující lékař klienta v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení může indikovat domácí péči při propuštění, avšak maximálně po dobu 14-ti kalendářních dní. O následujícím prodloužení opět rozhoduje praktický lékař. Lékař z odborné ambulance (specialista) může nově od 1.1.2022 indikovat domácí zdravotní péči, a to jednorázově po dobu maximálně 14-ti kalendářních dní. Opět platí, možnost prodloužení domácí zdravotní péče prostřednictvím praktického lékaře. Pokud lékař zdravotní službu nepředepíše nebo předepsaná frekvence péče neodpovídá vašim představám, může si klient hradit služby za přímou úhradu. Ceník vychází z vyhlášky č. 134/1998, Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, určující seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Co je domácí péče?
  Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami přímo v prostředí domova, nebo pečovatelském domě pacienta na základě doporučení ošetřujícího lékaře, kterým je zejména praktický lékař. Hlavní výhodou je především doléčení pacienta v jemu příjemném prostředí se zajištěním kvalifikované následné péče.
 • Jaké jsou běžné zdravotní výkony v domácí péči?
  Základní zdravotní výkony: Převazy bércových vředů, defektů kůže, pooperačních ran, chronických ran, proleženin, bandáže dolních končetin Péče o drény, cévky, stomie Kontroly krevního tlaku, glykemie, saturace krve kyslíkem Příprava a podání léčiv (tablety, kapky, masti, injekce, inzulín, transdermální náplasti) Podání infuzní léčby, parenterální či enterální terapie Odběry biologického materiálu – krve, moči, stěr z rány / defektu Psychická podpora, edukační pohovor Kontrola příjmu stravy a tekutin Promazání kůže, končetin, polohování imobilních pacientů, prevence proleženin Ošetřovatelská rehabilitace, kondiční a dechová cvičení, nácvik stoje a chůze s kompenzačními pomůckami a nácvik soběstačnosti Péče o pacienty s centrálními žilními vstupy, PORT, na nutriční podpoře Podání enterální, parenterální výživy Péče o pacienty v terminálním stádiu Další zdravotní úkony dle ordinace lékaře
 • Kdo má na domácí péči nárok?
  Rozhodujícím kritériem pro indikaci domácí péče je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
 • Kdo péči hradí?
  Zdravotní péče je plně hrazena vaší zdravotní pojišťovnou. Spolupracujeme se všemi ZP v ČR.
 • K čemu se vysokovýkonový laser indikuje?
  Terapie vysokovýkoným laserem je vhodná pro svůj biostimulační efekt i k estetickému ošetření (popáleniny, jizvy, onychomykózy, herpesy, ekzémy, akné). Laser má biostimulační, analgetické a protizánětlivé účinky. Metoda je zcela bezbolestná, bezpečná, nemůže poškodit žádnou tkáň. bolesti pohybového aparátu funkční poruchy páteře ovlivnění spoušťových bodů (TrP) ostruhy kosti patní (calcar calcanei) tenisový loket bolesti ramenního kloubu syndrom karpálního tunelu (a ostatní úžinové syndromy) chronický zánět dutin pískání v uších (tinnitus) poúrazové stavy bércové vředy a jiné kožní defekty artritida, artróza a revmatismus některé zánětlivé stavy v subakutním stádiu
 • Nejčastější indikace léčby rázovou vlnou
  funkční problémy páteře (recidivující bolesti v bedrech, lumboischiadický syndrom, pseudoradikulární syndrom, bolestivé stavy páteře a pánve po zlomeninách kostrče) poruchy funkce pánevního dna, bolestivá menstruace, bolesti kyčelních kloubů z příčiny dysfunkce pánevního dna chronické bolesti kotníků, kolen, kyčlí, ramen, loktů, stavy po podvrtnutí kolene entezopatie přetížení vazů - tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno burzitidy zánět burz v oblasti kloubů, případně se vznikem kalcifikací v kloubu artróza kloubů po traumatické stavy, špatně se hojící zlomeniny, nekrózy, počínající paklouby kostí, záněty kostí po komplikované fraktuře syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno kostní výrůstky, patní ostruha, ostruha na loktech, vbočený palec (Hallux valgus) zánět Achillovy šlachy, šlachy dlouhé hlavy bicepsu nehojící se rány, jako bércové vředy, dekubity, popáleniny léčba erekce Rázové vlny mají své využití i v estetické medicíně. Podporují v tkáních i tvorbu kolagenu, lze je s úspěchem použít na jizvy i strie. Pomohou zbavit i přebytečného tuku a zmírnit také projevy celulitidy.
 • Jaké procedury hradí pojišťovna v rámci rehabilitace?
  Základní podmínkou pro úhradu ambulantní fyzioterapeutické péče je, že ji pacientovi předepíše jeho ošetřující lékař na příslušný poukaz na vyšetření/ošetření (je označen 06/FT). Rehabilitaci jsou oprávněni předepsat jak praktičtí lékaři, tak ambulantní specialisté. Při uplatnění poukazu je třeba dát pozor na to, že tento poukaz platí jen 7 dní. Na základě indikace ošetřujícího lékaře pak zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti. Při přijetí dokladu 06/FT by měli zkontrolovat, zda nejsou požadovány nehrazené úkony a také zda je na dokladu dostatečně specifikovaná požadovaná péče. Například při indikaci reflexních technik musí být uveden název a také to, jaké oblasti či svalové skupiny mají být léčeny, současně musí být uvedena délka procedury a jejich celkový počet. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný doklad 06/FT, hrozí, že poskytnutá péče nebude uhrazena. Na rehabilitaci ale nejsou oprávněni procedury sami „zredukovat“ – doklad je třeba lékaři vrátit k upřesnění. Změnit poukaz na vyšetření/ošetření totiž může pouze indikující lékař. Hrazené jsou např. reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech), měkké techniky, mobilizace páteře a periferních kloubů, léčebná tělesná výchova (využívá se i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy apod.), dále je hrazena elektroléčba, magnetoterapie, léčebný ultrazvuk a další výkony v souladu s platným seznamem zdravotních výkonů. Hrazeno je také kineziologické vyšetření, ovšem komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001 s dobou trvání 45 minut) lze vykázat pouze 1x, při zahájení kinezioterapie; kontrolní kineziologické vyšetření pak může být uhrazeno max. 4x v jednom čtvrtletí.
 • Kdo může indikovat aplikaci rázové vlny?
  Terapii by vždy měl doporučit ošetřující lékař, který vždy zhodnotí i veškeré kontraindikace tohoto způsobu léčby a vystaví pacientovi žádanku k léčbě. Pacient se k této léčbě objednává na ambulanci KLR. Většinou se doporučuje 3-5 ošetření v týdenních intervalech. Bezprostředně po aplikaci by nemocný měl tři dny dodržovat klidový režim.
 • Co je vysokovýkonový laser?
  Jedná se o jednu z nejmodernějších metod fyzikální terapie k léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu. Laserový paprsek je schopný proniknout do hloubky až 12 cm a tím ovlivňovat i tkáňové struktury, které jsou uložené hluboko pod kůží. Pomocí laserového paprsku lze dosáhnout okamžité, výrazné a dlouhotrvající úlevy od bolesti. Výrazné zlepšení je často zaznamenáváno již v den prvního ošetření. Laser má schopnost nenásilně ovlivnit prostředí kolem buňky, zasáhnout zánětlivé procesy, uvolnit a regenerovat svalstvo, či tlumit bolest. Laser používáme při regeneraci kloubů a tkání, k odstranění bakteriálních a virových ložisek a na podporu regeneračních schopností organismu. Léčba laserem by vždy měla být součástí komplexně pojaté terapie.
 • Jak je terapie rázovou vlnou hrazena?
  Tento způsob léčby nehradí zdravotní pojišťovna.
 • Je vhodné kombinovat rázovou vlnu a vysokovýkonový laser?
  Kombinace terapie rázové vlny a vysokovýkonového laseru významným způsobem zlepšuje léčbu pacientů s pohybovými poruchami. Současně je prokázáno, že kombinací obou metod dochází k daleko lepším výsledkům v léčbě, než při použití každé z metod samostatně. Proto je kombinovaná terapie rázové vlny a vysokovýkonového laseru doporučena pro každodenní fyzioterapeutickou praxi.
 • Účinky rázové vlny
  narušení a rozpouštění vápenaté usazeniny ve šlachách, úponech, burzách … zvýšení metabolismu ošetřované tkáně prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti aktivace buňky produkující kolagen a další bílkoviny (jizvy, strie, pevnost pokožky u léčby celulitidy) okamžitá redukce svalového napětí snížení napětí v měkkých tkáních stimulace protizánětlivého procesu analgetický efekt (s ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost) postupné zmenšení úponových bolestí zvýšená osteogenese (tvorba) kostní tkáně
 • Co obnáší možnost získat pomůcku bezplatně přes pojišťovnu?
  To znamená, že si od Vás vezmeme potřebné informace, spojíme se s praktickým lékařem a vše potřebné zařídíme. Vy si pak potvrzený poukaz vyzvednete u lékaře a zanesete k nám. Dovoz pomůcky zařídíme a naši zapůjčenou pomůcku si odvezeme. Vyřízení přes lékaře a pojišťovnu trvá obvykle jeden měsíc.
 • Kolik stojí kompenzační pomůcka, na jak dlouho je pronájem a jaký je způsob platby?
  Záleží na typu, pronájem je vždy minimálně na měsíc a platba převodem na účet. Po domluvě je možné i hotově.
 • Rozbil/a jsem pomůcku, pomůcka přestala fungovat, co teď?
  Obrátit se s problémem na evidenci půjčovny tel: 601 001 086, kde vše společně vyřešíme, případně pomůcku vyměníme a opravíme.
 • Půjčujete i mimo Prahu?
  Ano, půjčujeme. Mimo Prahu se účtuje naše vlastní doprava za 16 kč/km.
 • Jak pomůcku vrátím?
  Stačí zavolat na evidenci půjčovny a vše si domluvíte po telefonu.
 • Je možné pomůcku zavést? Sestaví a zapojí mi ji?
  Ano, pomůcku Vám zaveze proškolený technik, sestaví a zaškolí.
 • Jaké služby v oblasti prodeje a půjčovny nabízíte?
  Pomůcku je možné zakoupit či zapůjčit za přímou úhradu, nebo získat bezplatně přes zdravotní pojišťovnu.
tym.png

KARIÉRA

Pomáhejme lidem naplnit jejich přání zůstat ve stáří doma. Spolupracujte s námi.

bottom of page